Photo Gallery ~ Mexico Bike Tour


PV to Colima, Mexico. Courtesy Al Harvey.

Road to Tomatlan, 2009. Courtesy Ch. Cheffins

Mexico PV to Colima. Courtesy Al Harvey.Road to Colima 2009, Courtesy Ch. Cheffins

Mexico PV to Colima. Courtesy Ch. Cheffins

Mexico PV to Colima. Courtesy Al Harvey.Mexico PV to Colima. Courtesy Al Harvey.

Mexico PV to Colima. Courtesy Al Harvey.

Mexico PV to Colima. Courtesy Al Harvey.Road SideLunch, Mexico 2009, Courtesy Ch. Cheffins

La Salada, Colima, Mexico 2009, Courtesy Ch. Cheffins

Mexico PV to Colima. Courtesy Al Harvey.Volcan de Colima, Mexico. Jan 2010

Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010

Perula, Mexico, Jan 2010.Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010. Tortugario, Cuyutlan, Colima. Mexico

Mexico, Jan 2010Breakfast, Mexico Jan 2010.

Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010Mexico, Jan 2010.

Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010Mexico, Jan 2010.

Mexico, Jan 2010. Tortugario, (Lagoon) Cuyutlan, Colima. Mexico

Mexico, Jan 2010. Tortugario, (Lagoon) Cuyutlan, Colima. MexicoMexico, Jan 2010. Tortugario, Cuyutlan, Colima. Mexico

Mexico, Jan 2010. Tortugario, Cuyutlan, Colima. Mexico

Mexico, Jan 2010. Tortugario, Cuyutlan, Colima. MexicoMexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010

Mexico, Jan 2010Mexico, Jan 2010